مقایسه محصولات

انتخاب شما

Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : VC-990

نوع مخزن : ظرفی قدرت مکش : 2000 وات نمایشگر LED :دارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :910,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : VC-990

نوع مخزن : ظرفی قدرت مکش : 2000 وات نمایشگر LED :دارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :910,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : EMPERATOR

نوع مخزن : آب و خاک قدرت مکش : 1700W نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: ندارد قیمت :1,371,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : vc-980

نوع مخزن : ظرفی قدرت مکش : 2000 وات نمایشگر LED :دارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :800,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : Prince-2100

نوع مخزن : مخزنی قدرت مکش : 2100 وات نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :720,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : vc-960

نوع مخزن : ظرفی قدرت مکش : 2000 وات نمایشگر LED :دارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :719,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : CR-2400

نوع مخزن : کیسه ای قدرت مکش : 2400 وات نمایشگر LED :دارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :750,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : vc-950

نوع مخزن : ظرفی قدرت مکش : 2000 وات نمایشگر LED :دارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :670,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : cr-2200

نوع مخزن : کیسه ای قدرت مکش : 2200 وات نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: ندارد قیمت :643,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : jupiter

نوع مخزن : سطلی قدرت مکش : 330 وات نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: ندارد سیستم سلامتی نانو سیلور: ندارد قیمت :568,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : vc-940

نوع مخزن : ظرفی قدرت مکش : 2000 وات نمایشگر LED :دارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :557,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : vc-920

نوع مخزن : کیسه ای قدرت مکش : 2100 وات نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :553,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : vc-9820

نوع مخزن : سطلی قدرت مکش : 330 وات نمایشگر LED :مکانیکی کنترل بر روی دسته: ندارد سیستم سلامتی نانو سیلور: ندارد قیمت :515,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : Queen24

نوع مخزن : کیسه ای قدرت مکش : 2400 وات نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: ندارد سیستم سلامتی نانو سیلور: ندارد قیمت :480,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : VC-910

نوع مخزن : کیسه ای قدرت مکش : 2100 وات نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: ندارد سیستم سلامتی نانو سیلور: ندارد قیمت :467,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : king-20

نوع مخزن : کیسه ای قدرت مکش : 2000 وات نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: دارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :440,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : جاروبرقی سامسونگ

مدل : Queen-18

نوع مخزن : کیسه ای قدرت مکش : 1800 وات نمایشگر LED :ندارد کنترل بر روی دسته: ندارد سیستم سلامتی نانو سیلور: دارد قیمت :344,000 اضافه به سبد خرید
<