مقایسه محصولات

انتخاب شما

Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :48K5850

صفحه نمایش :FLAT سایز :48اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:- wifiد اخلی:- ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:- ابعاد:6X66X116 قیمت :2,140,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :78JUC8920

صفحه نمایش :LED سایز :78INCH وضوح تصویر:UHD پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:دارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:ندارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:6X109X174 قیمت :2,350,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :65JSC9990

صفحه نمایش :LED سایز :ندارد وضوح تصویر:65INCH پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:دارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:ندارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4X91X148 قیمت :1,480,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :65HUC9990

صفحه نمایش :LED سایز :65inch وضوح تصویر:2160 × 3840 پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:دارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:ندارد قیمت :14,600,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :65JUC8920

صفحه نمایش :LED سایز :65INCH وضوح تصویر:UHD پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:دارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4X91X148 قیمت :10,000,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :65JUC7920

صفحه نمایش :LED سایز :65INCH وضوح تصویر:UHD پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:خیر wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4X91X148 قیمت :9,350,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :65KUC8920

صفحه نمایش :LED سایز :65INCH وضوح تصویر:UHD پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:دارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4X91X148 قیمت :10,000,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :55JSC9990

صفحه نمایش :LED سایز :55INCH وضوح تصویر:SUHD پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:دارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:ندارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4X75X123 قیمت :8,500,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :55ks9995

صفحه نمایش :LED سایز :55 اینچ وضوح تصویر:2160 × 3840 پنل فوق مشکی:دارد سه بعدی:ندارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد تکنولوژی کوانتوم دات:دارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4cm x 75cm x 123cm قیمت :8,425,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :55JUC8920

صفحه نمایش :LED سایز :55INCH وضوح تصویر:UHD پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:دارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:ندارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4X75X123 قیمت :6,350,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی منحنی

مدل :48JSC9990

صفحه نمایش :LED سایز :48INCH وضوح تصویر:UHD پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:دارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:ندارد تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:6X66X116 قیمت :6,800,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون منحنی ال ای دی

مدل :88KS10000

صفحه نمایش :CURVED سایز :88اینچ وضوح تصویر:منحنی 88KS10000 پنل فوق مشکی:دارد سه بعدی:- wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد تکنولوژی کوانتوم دات:دارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:- قیمت :70,990,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون منحنی ال ای دی

مدل :55KS8985

صفحه نمایش :CURVED سایز :55اینچ وضوح تصویر:تلویزیون منحنی ال ای دی پنل فوق مشکی:دارد سه بعدی:- wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد تکنولوژی کوانتوم دات:دارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4cm x 75cm x 123cm قیمت :6,240,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :60KS8980

صفحه نمایش :FLAT سایز :60اینچ وضوح تصویر:SUHD پنل فوق مشکی:دارد سه بعدی:- wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد تکنولوژی کوانتوم دات:دارد انعکاس هوشمند:- ابعاد:6cm x 87cm x 137cm قیمت :7,740,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون منحنی ال ای دی

مدل :55KU7975

صفحه نمایش :CURVED سایز :55اینچ وضوح تصویر:تلویزیون منحنی ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:- wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:- انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4cm x 75cm x 123cm قیمت :4,640,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون منحنی ال ای دی

مدل :49K6965

صفحه نمایش :CURVED سایز :49اینچ وضوح تصویر:تلویزیون منحنی ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:- wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:6cm x 68cm x 110cm قیمت :3,040,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :60K6850

صفحه نمایش :FLAT سایز :60اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:ندارد wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:4X87X137 قیمت :3,940,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :40K5950

صفحه نمایش :FLAT سایز :40اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:- wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:- ابعاد:6cm x 58cm x 91cm قیمت :1,710,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :50KU7970

صفحه نمایش :FLAT سایز :50 اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:- wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:6cm x 69cm x 111cm قیمت :3,090,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :43K6960

صفحه نمایش :FLAT سایز :43اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:- wifiد اخلی:دارد ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:دارد ابعاد:7cm x 64cm x 98cm قیمت :2,040,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :32K4850

صفحه نمایش :FLAT سایز :32اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:- سه بعدی:- wifiد اخلی:- ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:- انعکاس هوشمند:- ابعاد:6cm x 43cm x 80cm قیمت :1,040,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :43K5890

صفحه نمایش :FLAT سایز :43اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:- wifiد اخلی:- ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:- ابعاد:7cm X 64cm X 98cm قیمت :1,840,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :49K5890

صفحه نمایش :FLAT سایز :49اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:- سه بعدی:- wifiد اخلی:- ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:- انعکاس هوشمند:- ابعاد:6cm x 68cm x 110cm قیمت :2,240,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : تلویزیون ال ای دی

مدل :48K5850

صفحه نمایش :FLAT سایز :48اینچ وضوح تصویر:تلویزیون ال ای دی پنل فوق مشکی:ندارد سه بعدی:- wifiد اخلی:- ریموت کنترل چند منظوره:دارد(معمولی) تکنولوژی کوانتوم دات:ندارد انعکاس هوشمند:- ابعاد:6X66X116 قیمت :2,140,000 اضافه به سبد خرید
<